Logo
b b

ספוטים שקועים לתקרה הלוגן / LED

הספוטים השקועים טומנים בחובם יתרונות רבים, הידועים לכל מי שבקיא ברזי התאורה.
בניגוד למנורות התלויות המיושנות, הספוטים משרים אווירה יוקרתית, שיוצרת רושם בלתי נשכח ואף מעלה את ערך הנכס ואת האטרקטיביות שלו, במחירים נוחים וסבירים ביותר.
הספוטים מאפשרים חלוקה גמישה של התאורה, בעוד נורות הלד וההלוגן מקנות חיסכון משמעותי בצריכת החשמל, כשהאור המתקבל יכול להיות חזק וממוקד או רך ומפוזר – בהתאם לרצון הלקוח.
גלשו לקטלוג של חברת לוקאס תאורה, והתרשמו מהמבחר הרחב של הספוטים שקועי התקרה, המגיעים במגוון סגנונות עיצוביים, באיכות הגבוהה ביותר.

15003 - שקוע DL6600
15003 - שקוע DL6600

15003 - שקוע DL6600

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15003 - שקוע DL6600 #1

15004 - שקוע DL3360
15004 - שקוע DL3360

15004 - שקוע DL3360

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15004 - שקוע DL3360 #2

15004 - שקוע DL3390
15004 - שקוע DL3390

15004 - שקוע DL3390

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15004 - שקוע DL3390 #3

15005 - שקוע DL9600
15005 - שקוע DL9600

15005 - שקוע DL9600

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15005 - שקוע DL9600 #4

15007 - שקוע DL9601
15007 - שקוע DL9601

15007 - שקוע DL9601

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15007 - שקוע DL9601 #5

15009 - שקוע 1691
15009 - שקוע 1691

15009 - שקוע 1691

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15009 - שקוע 1691 #6

15010 - שקוע 1991
15010 - שקוע 1991

15010 - שקוע 1991

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15010 - שקוע 1991 #7

15011 - שקוע 1651
15011 - שקוע 1651

15011 - שקוע 1651

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15011 - שקוע 1651 #8

15012 - שקוע 1651
15012 - שקוע 1651

15012 - שקוע 1651

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15012 - שקוע 1651 #9

15013 - שקוע 1652
15013 - שקוע 1652

15013 - שקוע 1652

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15013 - שקוע 1652 #10

15014 - שקוע 348 ניקל - מתכוונן
15014 - שקוע 348 ניקל - מתכוונן

15014 - שקוע 348 ניקל - מתכוונן

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15014 - שקוע 348 ניקל - מתכוונן #11

15015 - שקוע 4042 ניקל
15015 - שקוע 4042 ניקל

15015 - שקוע 4042 ניקל

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15015 - שקוע 4042 ניקל #12

15016 - שקוע 2374 ניקל  - נחושת
15016 - שקוע 2374 ניקל  - נחושת

15016 - שקוע 2374 ניקל - נחושת

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15016 - שקוע 2374 ניקל - נחושת #13

15017 - שקוע 429 ניקל - נחושת
15017 - שקוע 429 ניקל - נחושת

15017 - שקוע 429 ניקל - נחושת

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15017 - שקוע 429 ניקל - נחושת #14

15018 - שקוע 1553
15018 - שקוע 1553

15018 - שקוע 1553

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15018 - שקוע 1553 #15

15019 - שקוע 217 כסף
15019 - שקוע 217 כסף

15019 - שקוע 217 כסף

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15019 - שקוע 217 כסף #16

15020 - שקוע 265 ניקל
15020 - שקוע 265 ניקל

15020 - שקוע 265 ניקל

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15020 - שקוע 265 ניקל #17

15021 - שקוע 2654 ניקל
15021 - שקוע 2654 ניקל

15021 - שקוע 2654 ניקל

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15021 - שקוע 2654 ניקל #18

15022 - שקוע 237A
15022 - שקוע 237A

15022 - שקוע 237A

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15022 - שקוע 237A #19

15023 - שקוע 229B
15023 - שקוע 229B

15023 - שקוע 229B

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15023 - שקוע 229B #20

15024 - שקוע 3333
15024 - שקוע 3333

15024 - שקוע 3333

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15024 - שקוע 3333 #21

15025 - שקוע 104
15025 - שקוע 104

15025 - שקוע 104

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15025 - שקוע 104 #22

15026 - שקוע 8006
15026 - שקוע 8006

15026 - שקוע 8006

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15026 - שקוע 8006 #23

15029 - שקוע 8005
15029 - שקוע 8005

15029 - שקוע 8005

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15029 - שקוע 8005 #24

15030 - שקוע 204B
15030 - שקוע 204B

15030 - שקוע 204B

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15030 - שקוע 204B #25

15031 - שקוע 204B
15031 - שקוע 204B

15031 - שקוע 204B

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15031 - שקוע 204B #26

15032 - שקוע 404
15032 - שקוע 404

15032 - שקוע 404

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15032 - שקוע 404 #27

15033 - שקוע 3293
15033 - שקוע 3293

15033 - שקוע 3293

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15033 - שקוע 3293 #28

15034 - שקוע 106P
15034 - שקוע 106P

15034 - שקוע 106P

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15034 - שקוע 106P #29

15035 - שקוע 123
15035 - שקוע 123

15035 - שקוע 123

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15035 - שקוע 123 #30

15036 - שקוע 007
15036 - שקוע 007

15036 - שקוע 007

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15036 - שקוע 007 #31

15037 - שקוע 220V
15037 - שקוע 220V

15037 - שקוע 220V

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15037 - שקוע 220V #32

15038 - שקוע 3204
15038 - שקוע 3204

15038 - שקוע 3204

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15038 - שקוע 3204 #33

15039 - שקוע 307
15039 - שקוע 307

15039 - שקוע 307

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15039 - שקוע 307 #34

15040 - שקוע 2471
15040 - שקוע 2471

15040 - שקוע 2471

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15040 - שקוע 2471 #35

15041 - שקוע 429S
15041 - שקוע 429S

15041 - שקוע 429S

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15041 - שקוע 429S #36

15042 - שקוע 024
15042 - שקוע 024

15042 - שקוע 024

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15042 - שקוע 024 #37

15043 - שקוע 127
15043 - שקוע 127

15043 - שקוע 127

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15043 - שקוע 127 #38

15044 - שקוע FR50
15044 - שקוע FR50

15044 - שקוע FR50

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15044 - שקוע FR50 #39

15045 - שקוע FR63
15045 - שקוע FR63

15045 - שקוע FR63

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15045 - שקוע FR63 #40

15049 - שקוע 6028
15049 - שקוע 6028

15049 - שקוע 6028

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15049 - שקוע 6028 #41

15051 - שקוע DL82
15051 - שקוע DL82

15051 - שקוע DL82

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15051 - שקוע DL82 #42

15052 - שקוע DL83
15052 - שקוע DL83

15052 - שקוע DL83

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15052 - שקוע DL83 #43

15054 - שקוע 8002 ראי
15054 - שקוע 8002 ראי

15054 - שקוע 8002 ראי

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15054 - שקוע 8002 ראי #44

15055 - שקוע 1811G זכוכית
15055 - שקוע 1811G זכוכית

15055 - שקוע 1811G זכוכית

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15055 - שקוע 1811G זכוכית #45

15056 - שקוע 1814G
15056 - שקוע 1814G

15056 - שקוע 1814G

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15056 - שקוע 1814G #46

15057 - שקוע 247B זכוכית
15057 - שקוע 247B זכוכית

15057 - שקוע 247B זכוכית

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15057 - שקוע 247B זכוכית #47

15058 - שקוע 247SQ זכוכית
15058 - שקוע 247SQ זכוכית

15058 - שקוע 247SQ זכוכית

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15058 - שקוע 247SQ זכוכית #48

15060 - שקוע 009 קריסטל
15060 - שקוע 009 קריסטל

15060 - שקוע 009 קריסטל

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15060 - שקוע 009 קריסטל #49

15063 - שקוע C5 + 106P
15063 - שקוע C5 + 106P

15063 - שקוע C5 + 106P

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15063 - שקוע C5 + 106P #50

15064 - שקוע DT40
15064 - שקוע DT40

15064 - שקוע DT40

קבלו הצצת מחיר אטרקטיבית:

15064 - שקוע DT40 #51

אולם תצוגה:
רחוב בן ציון גליס 30 אזוהת סגולה פ"ת מתחם B סנטר

טלפון: 072-3340722

שעות פתיחה:
ראשון-חמישי: 9:00-18:30
שישי וערבי חג: 9:00-14:00

מלאו פרטים לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית:

לייעוץ טלפוני לייעוץ מהיר
5 מנורות מסוגים שונים המתארות טרנדי תאורה שונים
שקועים
חירום
תאורה נסתרת
בונה? משפץ? מגיעות לך הטבות >>